Xuất sứ : 3M - Mỹ

 

Thiết bị gắn kính che mặt, nút vặn