Hội thảo khu vực ASEAN: Chương trình quốc gia về An toàn vệ sinh lao đ

Hội thảo khu vực ASEAN: Chương trình quốc gia về An toàn vệ sinh lao động

Admin - 23/04/2018 - 0 bình luận

Hôm nay, ngày 12/5/2008, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đàm Hữu Đắc đã khai mạc Hội thảo trên với mục tiêu thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm giữa các nước ASEAN để thực hiện hiệu quả Chương trình ATVSLĐ quốc gia theo Công ước số 187 – 2006 của ILO về Khuôn khổ thúc đẩy ATVSLĐ. Đây là Hội thảo cấp khu vực ASEAN do Bộ LĐTBXH Việt Nam chủ trì trên cơ sở sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và sự nhất trí của Ban thư ký Mạng Thông tin ASEAN về ATVSLĐ (ASEAN – OSHNET) và các nước thành viên.

Đại biểu tham dự hội thảo gồm các quan chức chính phủ cấp cao (Vụ/Cục trưởng, Phó Vụ/Cục trưởng và các quan chức liên quan khác) phụ trách công tác điều kiện lao động và ATVSLĐ của các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Mông Cổ và một số đại diện người sử dụng lao động các nước ASEAN. Bà Rie Vejs Kjedgaard, Giám đốc Văn phòng ILO Hà Nội cũng tới dự và phát biểu tại Hội thảo.

ASEAN – OSHNET đang thúc đẩy Chương trình quốc gia về ATVSLĐ nhằm phát triển công tác ATVSLĐ và chất lượng dịch vụ tại nơi làm việc. Từ năm 2007, Chương trình đối thoại chính sách ASEAN về khuôn khổ quốc gia ATVSLĐ được tổ chức tại Singapore, qua đó xác định những lĩnh vực hành động cần được ưu tiên vì sự hợp tác của ASEAN-OSHNET. Sau diễn đàn này, các nước ASEAN đã phát động và triển khai hiệu quả Chương trình quốc gia và Hồ sơ quốc gia về ATVSLĐ.

Năm 2006, Chính phủ Việt Nam có quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia đầu tiên về Bảo hộ lao động, An toàn lao động, Vệ sinh lao động đến năm 2010. Mặc dù vậy, Tổ chức Lao động quốc tế và các nước thành viên ASEAN- OSHNET đánh giá cao về tính khả thi của Chương trình do đã đưa ra các cơ chế, giải pháp đồng bộ cũng như phân công cụ thể tới từng Bộ ngành, tổ chức và tính xã hội hóa cao trong việc huy động các nguồn lực cùng thực hiện mục tiêu giảm thiểu TNLĐ, BNN đã đề ra. Tại Hội nghị Ban điều phối mạng ASEAN-OSHNET 2007 , các nước thành viên đã bẩu Việt Nam là nước điều phối việc xây dựng Hồ sơ quốc gia và Chương trình quốc gia trong ASEAN-OSHNET.

Là hoạt động nối tiếp diễn đàn đối thoại chính sách tại Singapore 2007, Hội thảo sẽ thảo luận những thách thức ATVSLĐ chủ chốt như luật, việc tuân thủ và thi hành, hệ thống quản lý ATVSLĐ, hệ thống báo cáo tai nạn lao động, phát triển công tác bảo hộ lao động và chia sẻ những hoạt động phối hợp cần ưu tiên, những mô hình hoạt động hiệu quả của ASEAN hiện nay. Hội thảo diễn ra trong hai ngày (12 và 13/5), với 4 phiên họp và trao đổi, đại điện các quốc gia tham dự hội thảo có thêm cơ hội:

- Tiếp cận và hiểu rõ những đổi mới trong Hồ sơ quốc gia và Chương trình quốc gia về ATVSLĐ ở cả cấp khu vực và quốc tế.

- Nhận rõ được những thay đổi và mấu chốt thành công của các nước Châu Á trong việc thực hiện chương trình quốc gia về ATVSLĐ và chia sẻ những phương pháp thực tiễn để thực hiện tốt hơn.

- Xúc tiến giới thiệu Công ước của ILO về Khuôn khổ thúc đẩy ATVSLĐ để phê chuẩn trong thời gian tới.

- Thảo luận các hoạt động tham gia ASEAN – OSHNET để nâng cao hệ thống ATVSLĐ quốc gia nhằm chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện tốt công tác ATVSLĐ ở nơi làm việc./.

Viết bình luận của bạn

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng