Tiêu chuẩn : NIOSH – N95

 

Ứng dụng : chống bụi dầu / bụi không dầu : Hàn, cắt, đúc kim loại