Tiêu chuẩn : NIOSH – N95

 

Ứng dụng :  Phòng độc hơi hữu cơ